MagicBass.eu – Kiedyś tylko Polska dziś Cały Świat! :)

Kiedyś MagicBass.eu kierowane było tylko na Polskę, to się zmieniło dosyć niedawno gdy po raz pierwszy opublikowano Angielską wersję strony jak i forum 🙂 Dlaczego MagicBass.eu, choć teraz jest tylko PodCastem wchodzi na rynek światowy? To proste, pozwoli to zbudować większy zasięg samego MagicBass, polepszy też tym samym w przyszłości słuchalność PodCastów 🙂
Niedługo pojawią się PodCasty Świąteczne, więc zapraszamy do słuchania! 🙂

Once MagicBass.eu was directed only to Poland, it has changed quite recently when I first published the English version of the website and forum 🙂 Why MagicBass.eu, though now it is only podcast enters to the world market? It’s simple, it will allow this to build a greater reach MagicBass, thereby also improve in the future listening to podcasts 🙂 .
Soon there will be podcasts Christmas, so we invite you to listen to! :).